Codzienne modlitwy przed snem i po przebudzeniu


Zanim pójdziesz spać:

 1. Wiążę i wypędzam ode mnie wszystkich obcych, demony, doppelgangery, zwierzchności zła, poufale duchy, duchy wodne, duchy kontrolujące umysł, pełzacze, duchy seksualne, duchy nie pobożnego strachu, paraliże przysenne, zjawy banshee zwiastujące śmierć oraz wampiry, wszystko co mogłoby zakłócać moje sny, w imieniu JAHUSZUA HA MASHIACH.*
 2. Proszę CIĘ, o ABBA JAHWEH, abyś posłał rydwany ognia wokoło mego domu tej nocy i ogniste rumaki, aby patrolowały wybrzeża i wody wiążąc wszystkie wodne moce oraz anulowały każdego szpiega nasłanego na mnie w godzinach nocnych, w imieniu JAHUSZUA HA MASHIACH.
 3. ABBA JAHWEH, proszę CIĘ o wysłanie Świętego łańcucha bitewnych aniołów, aby chronili mnie oraz wznieśli Świętą zaporę ognia wokoło tego domu (lub pokoju), tak aby wróg nie mógł jej przebić, ani jej obejść, ani przejść przez nią, w imieniu JAHUSZUA HA MASHIACH.
 4. Proszę CIĘ, o ABBA JAHWEH o wysłanie aniołów, aby zatrzymały i kompletnie unicestwiły wszystkie wiedźmy i czarowników atakujących moje sny, w imieniu JAHUSZUA HA MASHIACH.
 5. Proszę CIĘ, ABBA JAHWEH, o zamknięcie drzwi do moich snów dla wszystkiego co posłane przez wroga i o otwarcie drzwi do mych snów dla wszystkiego, co posłane przez CIEBIE ABBA JAHWEH, w imieniu JAHUSZUA ha MASHIACH.
 6. Proszę o pokrycie Krwią JAHUSZUA wszystkich moich snów, w imieniu JAHUSZUA naszego MASZIACH.
 7. Wiążę i wypędzam ode mnie wszelkich łapaczy snów, zjadaczy snów, wchodzących do snów, wymazujących, skalpujących, wyrywających sny oraz modlę się o to, aby pamiętać wszystkie sny a to w imieniu JAHUSZUA HA MASHIACH.
 8. Modle się przeciwko wszystkim i wszystkiemu, co mogłoby bronić mnie przed zaśnięciem oraz o związanie duchów bezsenności, w imieniu JAHUSZUA ha MASHIACH.
 9. ABBA JAHWEH, proszę CIĘ o uczynienie mnie niewidocznym i niedostrzegalnym dla wroga w wymiarze duchowym, w imieniu JAHUSZUA ha MASHIACH.
 10. ABBA JAHWEH, proszę wylej większe Namaszczenie TWOJEJ RUACH ha KODESH na mnie tej nocy. Niech IMMAYAH poprowadzi mnie do większej zażyłości w związku z TOBA ABBA JAHWEH, i ZBAWICIELEM JAHUSZUA oraz ŚWIĘTĄ IMMAYAH, MAMĄ MĄDROŚCIA oraz spraw, bym rozmyślał i trwał w skupieniu nad TWOIM Prawem tej nocy. Wszystkie te modlitwy zanoszę w imieniu JAHUSZUA ha MASHIACH.
 11. Wiążę i wypędzam ode mnie piaskuna, jego 'zloty piasek' oraz magiczny promień i proszę CIĘ ABBA JAHWEH o wymiecenie go TWOIM Wszechmocnym Wiatrem. Odpędzam od siebie ducha antychrysta oraz złudy, omamy i fikcje tej nocy w imieniu JAHUSZUA ha MASHIACH.
 12. Wiążę i odpędzam ode mnie magiczny pył wszelkich wróżek czy chochlików, w imieniu JAHUSZUA ha MASHIACH.


Po przebudzeniu:

 1. Umiłowana RUACH ha KODESH, napraw proszę każde zniszczenie, które zostało we mnie dokonane w czasie mojego snu, w imieniu JAHUSZUA ha MASHIACH.
 2. ABBA JAHWEH, poślij anioły do tego miejsca i zatrzymaj każdą, stojąca za tym, siłę demoniczną. Zabierz je do miejsca, gdzie posyła je JAHUSZUA, by oczekiwały tam na dzień sadu. Ześlij na nich ogień i aniołów, które będą ich dręczyć w imię JAHUSZUA ha MASHIACH.
 3. Odsyłam wszystkie klątwy rzucone na moje życie z powrotem do tych, którzy je wysłali, przywdziane w ogień i duchową truciznę. Niech powrócą do nadawców 7 razy gorsze i niech odtąd noszą te klątwy jak drugą skórę, proszę w imieniu JAHUSZUA ha MASHIACH.
 4. Anuluje wszystkie senne przymierza i zobowiązania w imieniu JAHUSZUA ha MASHIACH.
 5. Proszę, aby ogień RUACH ha KODESH zniszczył każdą nieczystość, brud, polucje i skażenia, które mogły zaistnieć podczas mojego snu, w imieniu JAHUSZUA ha MASHIACH.
 6. Proszę, aby Krew JAHUSZUA obmyła każde duchowe skażenie, które mogło zostać uwolnione do mojego organizmu kiedy spałem, w imieniu JAHUSZUA ha MASHIACH
 7. ABBA JAHWEH, ja żałuję i odwracam się od każdego grzechu popełnionego w trakcie snu, w imieniu JAHUSZUA ha MASHIACH.
 8. ABBA JAHWEH, dziękuje CI za ten dzień, który właśnie mi dałeś. Dokonuje świadomego wyboru, aby kompletnie poddać moje życie TOBIE tego dnia. Pomóż mi chodzić dziś według CIEBIE, a nie moimi własnymi ścieżkami. Proszę, weź moje życie i użyj je dla SWOJEJ Czci i Chwały dzisiejszego dnia, użyj mnie jako instrumentu błogosławieństwa dla tych, którzy są TWOI. Pomóż mi również umrzeć dla samego siebie tego dnia.