"Alfa" i "Omega" znajdują się na Broń / Pieczęcie, ponieważ jesteśmy wysłani zarówno do pogan, jak i do Żydów.

Prawa autorskie 2010 będą ściśle egzekwowane. Broń / Pieczęć nie może być używana w filmach, kopiowana lub powielana bez pisemnej zgody Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah.Umiłowana rodzina w JAHUSZUA,
Pewnego dnia BÓG JAHWEH, zbudziwszy Elisabeth Elijah ze snu, nakazał jej umieścić na Pieczęci niniejsze ostrzeżenie: Nie należy oddawać czci jakiejkolwiek części tego wizerunku! Nie jest to jeden z wizerunków rzeźbionych, do których odwołuje się Drugie Przykazanie. Jest to obraz i interpretacja artystyczna. Żaden artysta nie jest w stanie doskonale oddać piękna jakiegokolwiek aspektu niebiańskiej rzeczywistości, przyjmijmy to zatem jedynie jako symbol. Przeczytaj Przekaz Proroczy w książce, zatytułowany: „MOJA Córko, twoja dłoń jest tą, którą wybrałam”.

Na górnej części Pieczęci przedstawiony jest Archanioł Michał, który strzeże należącej do PANA JAHWEH Misji AmightyWind, ponieważ jesteśmy częścią Duchowego Izraela. Rozdziały 14 i 7 Księgi Objawienia mówią o Oblubienicy. Przedstawiona jest też Czasza Gniewu JAHWEH (Księga Objawienia 16) oraz Trąby BOŻE ogłaszające Sądy przychodzące na świat (Księga Objawienia 8 i 9). Miecz DUCHA to Słowo BOGA JAHWEH (List do Efezjan 6:12). Orzeł natomiast reprezentuje samego BOGA JAHWEH i niesie Kij JEGO Gniewu. PAN BÓG JAHWEH powiedział, abyśmy nawet nie próbowali zilustrować jak bardzo powyginany, odkształcony od JEGO wielkiego gniewu jest ten Kij. Patrz podrozdział pt. „Otrzymanie Duchowego Kija”.

Wróg tak desperacko próbował zapobiec temu, aby broń i pieczęć została tu złożona ... ale mu się nie udało! Chwała, Cześć i Chwała naszemu umiłowanemu JAHUSZUA i JAHWEH za tę wielką Broń / Pieczęć .... za zamknięcie tej posługi przed urazami wroga i zamknięciem tych, którzy są częścią tej posługi, którzy WSZYSTKO na ołtarzu ofiara, aby podążać za JAHUSZUA. Ta posługa pochodzi od JAHWEH, a my, którzy jesteśmy powołani, jesteśmy tak błogosławieni. Chwała, cześć i chwała O, piękna JAHWEH, dziękuję Ci za tę piękną Broń / Pieczęć!