W połowie lat 90′ wokół firmy INTEL, w środowiskach wojskowych i naukowych zaczęło roić się od plotek na temat dziwnej serii naukowych programów testowych. Jeden z tych programów nazywa się HAARP, inny nazwano Projektem BLUE BEAM. Jeśli wierzyć źródłom, które poruszają temat projektu BLUE BEAM, okazuje się, że rząd lub precyzując tzw. rząd cieni (w skład którego wchodzą wybrani wysocy rangą urzędnicy i wojskowi) stworzył broń, która nie tyle jest groźna dla ludzkiej fizyczności, ale stanowi zagrożenie dla ludzkiego umysłu. Projekt BLUE BEAM stanowi jeden z programów, który może mieć poważny wpływ na wartości moralne konkretnej osoby i na jej zdrowie psychiczne.

Projekt BLUE BEAM jest specjalnym programem, który jest powiązany z innymi egzotycznymi projektami fizycznymi takimi jak chociażby program HAARP prowadzony na Alasce. HAARP jest programem, który w dużym uproszczeniu wystrzeliwuje wiązki wysokoenergetyczne (technologia Nikoli Tesli), które dosłownie doprowadzają do zagotowania wyższych warstw naszej atmosfery. Jednym z wielu możliwych zastosowań tej technologi jest zdolność do projekcji obrazów w olbrzymiej skali na niebie. Projekt BLUE BEAM ma być programem wykorzystującym obrazy o charakterze religijnym do stworzenia holograficznej prezentacji na niewyobrażalną wręcz skalę. Forma holografii przypominać może telewizję dostarczającą wrażeń wizualnych, bez potrzeby wykorzystywania jakiegokolwiek odbiornika tak, iż każdy może wziąć udział w “przedstawieniu”.

To co zdumiewa bardziej to fakt, że technika ta ma wykorzystywać sygnały, które mają bezpośredni wpływ na ludzki umysł w taki sposób, że nawet osoby niewidome będą mogły “zobaczyć” hologram.

Czyż nie brzmi to jak szaleństwo? Ale to jeszcze nie wszystko. W ramach projektu BLUE BEAM możliwe ma być przesyłanie dźwięku prosto do głowy człowieka, w procesie, w którym nasze uszy nie biorą udziału. Dźwięk ma docierać bezpośrednio do mózgu w postaci impulsów elektrycznych. Przy wykorzystaniu super komputerów i technologii satelitarnej, program ten pozwoli na interakcję z ludzkim umysłem na olbrzymią skalę sprawiając, że ludzie usłyszą w sobie “głos Boga” i zobaczą go ponad swoimi głowami na niebie. Teraz brzmi to jak zupełna niedorzeczność…

To prawda, pomysł wydaje się szalony i wielce nierealistyczny, ale może też z tego względu warto przyjrzeć mu się bliżej. Miejmy tylko nadzieję, że projekt BLUE BEAM jest niczym więcej jak tylko kampanią dezinformacji. Jeśli nie, to wizja jednego światowego porządku jest bliższa niż może nam się wydawać…

Projekt BLUE BEAM prowadzony przez NASA ma składać się z 4 głównych części, których realizacja ma ostatecznie doprowadzić do wprowadzenia nowej globalnej religii - New Age z jednym globalnym przywódcą. Należy pamiętać, że religia New Age leży u podstaw nowego światowego porządku. Bez globalnej religii dyktatura nie jest możliwa. Bez uniwersalnej wiary, nowy porządek świata nigdy nie nastąpi, to dlatego projekt BLUE BEAM ma być tak ważnym projektem, skrywanym w całości aż do chwili, w której duża część informacji przeciekła do globalnej sieci.

KROK 1 - Trzęsienia Ziemi i “Fałszywe Odkrycia”

Pierwszy z czterech kroków programu BLUE BEAM dotyczy rozłamu i zmian obecnej wiedzy archeologicznej. Punkt ten ma zostać osiągnięty poprzez przygotowanie i sztuczne wytworzenie trzęsień ziemi w ściśle określonych miejscach na planecie. Skutkiem tych kataklizmów mają być nowe odkrycia archeologiczne ukazujące wszystkim ludziom “błąd” leżący u podstaw wszystkich doktryn religijnych. Sfałszowanie tych informacji zostanie wykorzystane w taki sposób, aby wszystkie narody zrozumiały, że ich religie zostały źle zrozumiane i przez wieki były błędnie interpretowane. Psychologiczne przygotowania do pierwszego kroku zostały już poczynione chociażby przez filmy takie jak: “2001: Odyseja Kosmiczna”, Serię Star Trek czy Dzień Niepodległości. Filmy takie jak Jurajski Park poruszające temat ewolucji miały dać podstawy w dyskusji na temat tego, że słowa Boga są kłamstwem.

To co istotne w kroku pierwszym to fakt, że trzęsienia ziemi mają mieć miejsce w precyzyjnie wybranych regionach świata, gdzie według naukowej i archeologicznej wiedzy pogrzebane zostały nieprzeniknione tajemnice. Wywołanie trzęsień ziemi pozwoli dotrzeć do ukrytych obecnie obszarów wiedzy, które zdyskredytują obecne doktryny religijne. To pierwszy krok planu - zniszczenie obecnych wierzeń Chrześcijaństwa czy Islamu na planecie przy wykorzystaniu fałszywych “dowodów” z przeszłości.

Istnieje teoria konspiracyjna Blue Beam Project (Projekt Niebieskiego Promienia) i według tych planów władcy świata ‘odkryją’ jakieś niezwykłe zwoje, w których okaże się, że dotychczasowe wierzenia, czy w Biblię czy Koran czy inne księgi okażą się całkowicie mylne oraz oczywiście okaże się, że jedynie w tych zwojach jest szczera Prawda. Być może zostanie ‘odkryta’ Arka Przymierza i to, co zostanie ‘znalezione’ w Arce będzie dowodem na to, że świat mylił się w swoich wierzeniach religijnych ponieważ je mylnie interpretował.

KROK II - Wielkie Przedstawienie

Niezwykłe odkrycia archeologiczne i zmiany w postawach wiernych na całym świecie będą tylko początkiem. Krok drugi projektu BLUE BEAM zniszczy całkowicie obecne wartości religijne.

Drugi krok projektu BLUE BEAM obejmie gigantyczne “widowisko kosmiczne” z trójwymiarowymi optycznymi hologramami i dźwiękiem. Projekcja laserowa wielorakich obrazów obejmie dosłownie każdy zakątek świata. Każdy otrzyma inny obraz, zgodnie z dominującą regionalną czy narodową kulturą. Dźwięki - głosy “Boga” rozlegać się będą w umysłach ludzi we wszystkich językach.

Jak powstanie ta niezwykła projekcja? Obrazy przesyłane będą przez satelity, które wezmą udział w projekcji. Ta odbędzie się na tzw. warstwie sodowej ziemskiej mezosfery, około 90km nad ziemią. Warstwa sodowa (z ang. “Sodium Layer”) znajduje się w obrębie mezosfery i składa się z niezjonizowanych atomów sodu. Grubość tej warstwy to około 5km. [więcej informacji: http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_layer]. Próby w tej warstwie były już wielokrotnie przeprowadzane, a wszelkie tzw. UFO czy masowe obserwacje latających obiektów mają być tego dowodem.

Skutkiem tych wyreżyserowanych pokazów będzie ukazanie światu nowego “Chrystusa” - mesjasza, dla natychmiastowego wprowadzenia nowej światowej religii. Forma przekazów - szokująca i niezwykła, wobec niczego niespodziewającego się świata sprawi, że kłamstwo stanie się prawdą. “Nawet najbardziej światli zostaną oszukani”.

Projekt przy wykorzystaniu technologii ma także pozwolić na unoszenie ogromnej liczby ludzi w scenach niczym z wniebowstąpienia, by przenieść ich do “utopijnej krainy marzeń”. Bez wątpienia jest to alternatywne wytłumaczenie dla setek tysięcy tzw. uprowadzeń lub wzięć, które miały miejsce na całym świecie, a które przypisuje się albo działalności obcej formy życia, albo - co bardziej racjonalne - ma związek z nocnym paraliżem lub chorobą psychiczną. W projekcie BLUE BEAM ludzie mają doświadczać przeżyć uprowadzenia - co opisywane jest jako “dosłowne wyrwanie nocą z łóżka i przeniesienie do obcego statku”.

Jakikolwiek opór ze strony ludzi w przyjęciu nowej wiary ma wiązać się ze stratami w ludności na skalę jaka nigdy jeszcze nie miała miejsca na planecie. Projekt BLUE BEAM stanowić ma także uniwersalne wypełnienie się przepowiedni starożytnych kultur czy wierzeń o “ponownym przyjściu mesjasza” czy “apokalipsie”.

W procesie projekcji wezmą udział komputery, które skoordynują pracę satelitów. Holograficzne obrazy oparte będą na niemal identycznych sygnałach jak te wykorzystywane do produkcji obrazu lub hologramu o głębokiej perspektywie z wykorzystaniem fal akustycznych ELF, VLF i LF i zjawisk optycznych.

W skrócie samo zjawisko holografii można opisać jako otrzymywanie 3-wymiarowych obrazów przy wykorzystaniu wzoru interferencji pomiędzy 2 falami światła.

Aby uzyskać hologram należy podzielić wiązkę światła laserowego na dwie części za pomocą płytki szklanej. Pierwsza (wiązka przedmiotowa) oświetla przedmiot, po odbiciu którego pada na kliszę fotograficzną, natomiast druga (wiązka odniesienia) pada na kliszę bezpośrednio lub po odbiciu od płaskiego zwierciadła kierującego ją na kliszę. W ten sposób otrzymuje się kliszę zwaną hologramem. [źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Holografia]

Hologram może zostać wykorzystany do odtworzenia 3-wymiarowego obrazu przedmiotu. Odnosząc się do raportu kanadyjskiego badacza Serge Monast, w projekcie BLUE BEAM holografia pozwoli na wytworzenie obrazów bezpośrednio na niebie. Z pomocą komputerów, animacji, forma pokazu da wrażenie, że ten pochodzi z kosmosu, a ludzie będą “wiedzieć”, że mesjasz powrócił.

Naukowe badania i teorie spiskowe

Program “Gwiezdnych Wojen”

Kiedy połączymy założenia projektu BLUE BEAM z prowadzonym programem tzw. “Gwiezdnych Wojen” otrzymamy kombinację promieniowania elektromagnetycznego i hipnozy, które stały się tematem intensywnych badań. W roku 1974 badacz G. F. Shapits na jednym z seminariów naukowych powiedział: “W tym badaniu zostanie dowiedzione, że wymawiane słowa hipnotyzera mogą być przekształcone na zapis elektromagnetyczny wprowadzony bezpośrednio do ludzkiego mózgu, bez potrzeby wykorzystywania jakiegokolwiek urządzenia odbiorczego czy kodującego, a także bez udziału osoby będącej podatną na sugestie, mającą świadomą kontrolę nad otrzymywanymi informacjami. Możemy oczekiwać, że usprawiedliwione zachowanie tej osoby odbędzie się bez udziału wolnej woli.”

Czym tak naprawdę zajmuje się program “Gwiezdnych Wojen” prowadzony przez rząd USA od niemal 25 lat? Pomijając charakter jego działalności warto przyjrzeć się liście 22 badaczy SDI - (program realizowany w ramach projektu “Gwiezdne Wojny” - America’s Strategic Defense Initiative), którzy zginęli w dziwnych niewyjaśnionych okolicznościach w latach 1982 - 1988.

Zjawisko channelingu

Istnieje także pewna teoria alternatywna wobec zjawiska tzw. channelingu, którą warto bez wątpienia rozważyć. Zanotowano, że w ostatnich latach wzrasta liczba tzw. channelingowców tj. osób, które rzekomo potrafią odbierać przekazy od innych (czy to fizycznych czy niefizycznych) bytów. Osobliwym jest fakt, jak podobne do siebie są wszystkie te przekazy i o czym tak naprawdę traktują. Możemy zadać sobie pytanie - czy może istnieć jedno źródło tych wszystkich przekazów? Czy przekazy te mają konkretny cel? Skąd pochodzą? Możemy zrobić pewien eksperyment myślowy - czy znany nam wszystkim projekt CHEOPS może mieć coś wspólnego z I krokiem projektu BLUE BEAM?

KROK III - Elektroniczna telepatia i sztuczne myśli

Kolejny krok projektu BLUE BEAM ma ścisły związek z projekcją wizualną, którą już pokrótce omówiono. Krok III to tzw. elektroniczna telepatia przy wykorzystaniu fal ELF, VLF i LF, które mają penetrować ludzie umysły i oddziaływać, a także interferować z naturalnymi myślami człowieka.

Fale ELF (z ang. Extremely Low Frequency – skrajnie mała częstotliwość) należą do zakresu fal radiowych o częstotliwości od 3 do 30Hz i długości od 10-100 tys. km. Wykorzystywane są powszechnie przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych do łączności z zanurzonymi okrętami podwodnymi. [Wikipedia.pl v.s. ELF]

Fale ELF budzą kontrowersje, gdyż znane jest ich niezwykłe oddziaływanie na ludzki mózg. W artykule David’a S. Walonicka [http://www.raven1.net/elf.htm] opisano możliwe interakcje i skutki działania fal ELF na człowieka. Studia przeprowadzone na zakresie fal o częstotliwości 6-10 Hz pokazały, że fale takie mogą zmieniać naturalną częstotliwość pracy ludzkiego mózgu.

Fale mózgowe są to cykle aktywności bioelektrycznej mózgu, rejestrowane za pomocą aparatury elektroencefalograficznej. Charakterystycznym częstotliwościom fal mózgowych, oznaczanym za pomocą nazw liter alfabetu greckiego odpowiadają w dużym stopniu stany świadomości człowieka i tak wyróżniamy fale gamma (od 40 do 100Hz), fale beta (od 12 do 28Hz), fale alfa (od 8 do 13Hz), fale theta (od 4 do 7Hz) i fale delta (od 0,5 do 3Hz). Rodzaj fal (zakres częstotliwości) wytwarzanych przez nasz mózg ma ścisły związek z czynnościami jakie wykonujemy i tak np. fale gamma towarzyszą działaniu, dużej aktywności człowieka, beta występują przy zwykłej dziennej aktywności, fale alfa podczas stanu relaksu, odprężenia, fale theta podczas snu i w fazach głębokiej medytacji czy hipnozy, fale delta podczas fazy najgłębszego snu, głębokiej medytacji itd. Oddziaływanie na ludzki umysł falami z zakresu skrajnie małej częstotliwości może zmieniać stany naszej świadomości, a także mieć wpływ na formułowane w naszych umysłach myśli.

W kroku III projektu BLUE BEAM każdy człowiek na Ziemi ma znaleźć się w zasięgu działania fal z zakresu ekstremalnie niskich częstotliwości, które wpłyną na jego myśli i działania. Fale zagłuszą nasze naturalne myśli i wykreują zupełnie nowe - sztuczne, które wpłyną na nasze zachowania i działania. Nie będzie możliwości przeciwstawienia się własnemu umysłowi. Fale mają być emitowane za pośrednictwem satelitów z wykorzystaniem danych o niemalże każdym człowieku na ziemi, językach i dialektach.

Tego typu technologia pochodzi z lat 70′, 80′ i 90′ ubiegłego wieku, a agencje takie jak CIA czy FBI wykorzystują sprzęt pozwalający na to aby człowiek niewidomy - widział, niesłyszący - słyszał, cierpiący - nie czuł bólu - poprzez elektrostymulację mózgu za pomocą impulsów o ultra-niskiej częstotliwości. Niestety tego typu urządzenia nie są wykorzystywane do takich celów. W kroku nr. III projektu BLUE BEAM znaczącą rolę odegrać może zestaw anten programu HAARP.

KROK IV - Supernaturalne manifestacje

Krok IV projektu BLUE BEAM dotyczy supernaturalnych manifestacji przy wykorzystaniu środków elektronicznych. Celem jest ostateczne poddanie się ludzkości nawet za cenę jej wolności. Krok IV zakłada wykorzystanie znanych nam wszystkim wizerunków przybyszy z obcej planety - kosmitów lub tzw. szaraków, a także ich “latających dysków”. Ludzkość uwierzy, że stoimy na granicy inwazji, która ma dotknąć każde miasto na planecie. Ta dezinformacja ma zmusić największe potęgi militarne do użycia swojego arsenału nuklearnego aby docelowo narody te zmuszone zostały do pełnej demilitaryzacji przed ONZ. Krok IV ma także na celu ukazanie walki sił dobra ze złem (szatanem), z finalną interwencją obcej cywilizacji, która zostanie odebrana jako boska interwencja mająca “uratować” ludzkość. Ludzie uwierzą, że jedyną słuszną religią jest new age. Ostatnim etapem projektu BLUE BEAM będzie wywołanie zjawisk supernaturalnych przy wykorzystaniu do tego celu elektroniki dostępnej w każdym domu - zjawisk takich jak projekcje energetyczne - złe duchy, poltergeisty - co doprowadzi ludzi do szaleństwa i masowych samobójstw. Po “Nocy tysiąca gwiazd”, światowa populacja będzie gotowa na “nowy porządek” bez względu na koszta.

Informacja glownie ze strony www.przebudzenie.plProroctwo 73
Sąd Boży! Sąd Boży! Sąd Boży!

2 czerwca, 2004
Teraz daję wam Nowe Ostrzeżenie. Dla tych, co wierzą w ponowne przyjście JAHUSZUA. Wy używacie słowa 'Rapture' (Wniebowzięcie) - Porwanie MOICH wiernych kobiet, mężczyzn i dzieci. Ostrzegam was MOJE Dzieci przed fałszywym wniebowzięciem wymyślonym przez tych, którym wierzycie. Kiedy będą mówić: JAHUSZUA jest tutaj, kiedy powiedzą: JAHUSZUA jest tam, chodźcie a spotkacie nas tutaj. (Ewangelia Św. Mateusza 24:23-24)

Strzeżcie się MOJE dzieci hologramu na niebie! Tak przyjdzie szatan w przebraniu! Gdyż nowa broń zmiecie was z nóg! Dla tych, którzy nie słuchają, dla tych, co nie wiedzą – oni przemienią was w parę, tylko dym pozostanie z was!

Gdyż wy nie potrzebujecie nigdzie iść by JAHUSZUA przyszedł – MÓJ SYN przyjdzie tam gdzie jesteście!

Strzeżcie się MOJE Dzieci przed „niebieskim świetlnym snopem wniebowzięcia”, który nie jest wcale „w Niebo wzięciem”, gdyż to są porywani źli, którzy myśleli, iż przyszli, aby ujrzeć twarz Jezusa. JA dozwoliłem, aby zostali zwiedzeni, gdyż, jeśli bylibyście naprawdę MNIE słuchali, to znalibyście wasze Słowo, wiedzielibyście, iż nawet wybrani zostaną oszukani. To jest ten plan, to jest ten spisek wroga – po prostu by wam pokazać, jakie jest zło. Nie wszyscy, którzy będą się gromadzić będą złymi. Niektórzy po prostu nie słyszeli ostrzeżenia, niektórzy nie wiedzą jak słuchać głosu MEGO, więc mówię wam byście ostrzegli ich. Gdyż MÓJ SYN przychodzi, ale diabeł próbuje iść przed NIM.

Więc ostrzegajcie ich!

Sprawdzajcie Ducha, który mówi.

Tak, to jest prawda, że zmarli w CHRYSTUSIE zmartwychwstaną, a ci, którzy pozostają będą pochwyceni w powietrzu by spotkać MEGO SYNA. Ale diabeł idzie z wyprzedzeniem. Przyjmijcie ostrzeżenie wy z uszami, słuchajcie wy z duchowymi uszami, patrzcie byście nie byli oszukani, gdy oszustwo próbuje się ukazać przed wami.

Kiedy wasi politycy z całego świata patrząc na niebo powiedzą: Nadchodzi Bóg większy niż “JA”. Będą mieli objawienia. Tak będą mówić, że widzą latające obiekty. One zajmą główne pozycje waszych wiadomości.

Przybysz pozaziemski będzie nawet miał wywiad. Pamiętajcie o tym MOJE dzieci, kiedy to się będzie działo, że szatan idzie przed MYM SYNEM!

Szatan drwi ze MNIE we wszelki możliwy sposób, największym pośmiewiskiem jest próba skradzenia MOICH prawdziwych Dzieci, Oblubienicy, Wybranych i Wyborowych.

Piekło jest przepełnione i znaki ukażą się z lawy, która będzie się wylewała z rozmaitych części ziemi.

Ziemia trzęsie się i drży z powodu MEGO gniewu, w obliczu zbliżającego się MEGO SYNA, gdyż MOJA Oblubienica wie, że PAN MŁODY nadchodzi.

Wiec szatan wyśmiewa się i próbuje iść przed MYM SYNEM i obdziera cokolwiek i wszystko, co jest Święte z dala od wzroku narodów, aby oni zapomnieli cenę, jaką zapłacił MÓJ SYN. Gdyż JAHUSZUA HA MASZIJAH jest waszym wyłącznym MESJASZEM, waszym wyłącznym Prowadzącym ŚWIATŁEM.

Proroctwo 82
Ostatnie Wezwanie Oblubienicy JAHUSZUA HA MASZIJACH!

15-go lutego, 2006

Nadchodzi fałszywe wniebowzięcie! Diabeł zamierza drwić ze MNIE w każdy sposób. Dlatego jest to takie ważne, by objawić to słowo, aby ludzie nie byli oszukani. Uważajcie na ewangelistów w telewizji! Jak sądzicie, dlaczego oni są tacy bogaci i sławni?

Ponieważ oni będą prowadzić dusze do anty-mesjasza. Oni zapłacili cenę, zostali przekupieni! Ostrzegam was przed ewangelistami z telewizji, kiedy oni nie nauczają was o MOIM żydowskim pochodzeniu! Oj, jak łatwo ten świat daje się oszukać! Jeśli oni nie pouczają, że ludzie muszą odwrócić się od grzechu, że muszą ukorzyć się, modlić się, wyznać grzech, nawrócić się i upaść na twarze przede MNĄ, to oni nie są ze MNIE!

Potrzeba więcej, aniżeli powiedzenia: 'Oj, JEZUSIE, wstąp do serca mego.' To nazywa się odwróceniem od grzechu, wyparciem się szatana, ukorzeniem się, nawróceniem i pozwoleniem MI żyć wewnątrz! Strzeżcie się tych kaznodziei, którzy tylko chcą uspokoić wasze swędzące uszy! To jest, dlaczego JA wzbudziłem Misje takie jak ta, które pouczają prawdę w Świętości. Strzeżcie się każdego, kto mówi, że Dziesięć Przykazań zmieniło się, że my możemy iść i czcić i nazywać jakikolwiek dzień Szabatem!

Proroctwo 89
Tajemnice RUACH HA KODESZ

27-go stycznia, 2007

Oto dlaczego JA wzbudzam Misje takie jak ta, które pouczają o Imieniu JAHSZUA, które pouczają o Imieniu JAHUSZUA. To nie ma znaczenia – tak wielu odmawia wymawiania tego imienia tak, jak JA wam je podałam – ale Imię JAH nie może być pominięte! Gdyż w istocie JEGO Imię oznacza “JAH Zbawia”

JA dałam tobie ten sen o tym, jak przybyły latające spodki. One naprawdę są armią szatana, ale oni będą mieli prawo do tych, którzy będą wołać w złym imieniu, ponieważ on (syn szatana) będzie twierdził: “Tutaj jestem”!

Więc uważajcie, bo już się rozpoczęło. Jest jeden, który powstał. On ma zwolenników na całym świecie i nazywa siebie Jezusem Chrystusem, ale kluczowym jest, że on odrzuca wszystko, co jest święte.

Uważajcie na tego, który nadchodzi! Ten jest zwykłym człowiekiem, ale uważajcie na tego, który nadchodzi, gdyż to będzie tak, jakby Judasz powrócił ponownie i on będzie naprawdę synem szatana, synem Lucyfera!

Proroctwo 92
Bądżcie Dobrej Myśli, Gdyż Ja, JAHUSZUA HA MASZIJACH, Jestem Jedynym Dobrym Pasterzem i ja Przepędzam Wilki.

27-go września, 2007

Shelby Corbitt, chciaż twoje zamierzenia były początkowo dobre, ty zostałaś oszukana przez innych, i przez klamliwego, oszukańczego ducha, który otrzymałaś słuchając Kenneth Copeland, Choo Thomas, i innych.

JA ostrzegłem poprzez Elisabeth Elijah, że fałszywe wniebowzięcie jest planowane nawet teraz, gdzie ludzie będą porwani, lub zmienieni w parę przez zamaskowaną rzadową broń. Szatańskie wyborowe siły przybędą w formie UFO i USO (Unidentified Sea Object – Niezidentyfikowany Obiekt Morski) i usuną ludzi w sposób, który wydaje się wam tylko fantastyką naukową. Pamiętajcie, wiele z naukowej fantastyki jest ostrzeżeniem o planach Szatana.

Wszystko to powyższe nadejdzie w oddzielnych czasowych historycznych odcinkach, i na całym swiecie, a nie tylko w Ameryce. JA dałem temu prorokowi zapisane ostrzeżenie we snie o otwierajacych się bramach Piekła i nastepującej inwazji UFO. Weźcie to na poważnie! Tylko ci wołający na Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH będą zaoszczędzeni w tym czasie. Szukajcie MNIE, kiedy jeszcze możecie MNIE znaleźć!